Beauty

  • ແຊສ ປະສົບການລູກນ້ອຍ 2 ເດືອນຕິດໂຄວິດ

    📌 ມື້ນີ້ມີເວລາຈະມາແຊສ ປະສົບການລູກນ້ອຍ 2ເດືອນຕິດໂຄວິດ ພ້ອມກັບວິທີຮັກສາ 👉 ລູກນຸ້ຍຊື່ນະນາຍ ຕິດໂຄວິດ ກ່ອນຫນ້າແມ່ນລູກບໍ່ໄດ້ມີອາການຫຍັງເລີຍ ຄືເປັນຫວັດທຳມະດາ ເຮົາກໍ່ເລີຍບໍ່ຮູ້ວ່າລາວຕິດ ຈົນນຸ້ຍເປັນໄຂ້ລະໄດ້ໄປກວດ ຢູ່ໂຮງຫມໍ 103 ຜົນອອກມາເປັນບວກ ນຸ້ຍເລີຍຕັດສິນໃຈເອົາລູກແລະຄອບຄົວມາກວດ ຜົນອອກມາຄືເປັນຫມົດຄອບຄົວ 👉 ນຸ້ຍເປັນຫ່ວງລູກຫລານ ເພາະລາວມີນໍ້າມູກຫລາຍ…

    Read More »
Back to top button