ຂ່າວທົວໄປ

ຊື້ເລກບໍ່ຖືກ ຢ່າຟ້າວຖີ້ມໃບບິນ

ຊື້ເລກບໍ່ຖືກກໍຢ່າຟ້າວຖີ້ມໃບບິນເດີ ເພາະຫລາຍຄົນອາດຊິຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ ເຮົາຍັງສາມາດໄດ້ເງີນຄືນຈາກເລກຫົວຂັ້ວນ ( ເລກທີ່ )

ຕົວຢ່າງ : ເລກອອກ 292 ໃຫ້ເບີ່ງຢູ່ບ່ອນ ເລກທີໃບບິນ ນັບແຕ່ທາງຊ້າຍມື້ມາ ກຳນົດເອົາໂຕເລກລຳດັບທີ່ 6 7 8 ຕາມຕົວຢ່າງຮູບດ້ານລຸ່ມ 👇🏻

** ຖືກຫົວຂັ້ວນ 2ໂຕ 92 ແມ່ນໃຫ້ຄູນສອງ ( x2 ) ຂອງຈຳນວນເງີນທີ່ຊື້ ຄືບິນຕາມໃນຮູບ ເງີນໃນບິນ 2,400,000 x 2 = 4,800,000 ( ກໍລະນີຖືກສອງຫົວຂັ້ວນ )

** ຖືກຫົວຂັ້ນ 3ໂຕ 292 ແມ່ນໃຫ້ຄູນສິບ ( x10 ) ຂອງຈຳນວນເງີນທີ່ຊື້ ຄືບິນຕາມໃນຮູບ ເງິນໃບບິນ 2,400,000 x 10 = 24,000,000

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button