ຂ່າວທົວໄປ

ຢາດີບອກຕໍ່..!! ຜັກກະສັງເປັນຢາດີແກ້ອັກເສບ ,ປວດຂໍ້ແຂ່ງຂໍ້ຂາ ແລະ ປົວໂລກປະດົງ

ຮູ້ດີກວາບໍ່ຮູ້ ແຊໃຫ້ພີນອ້ງຕໍ່ກັນໄປຫລາຍຄົນໃຊ້ຖືກ.

ຢາແກ້ອັກເສບ ປວດຂໍ້ແຂ່ງ ຂໍ້ຂາ ຮັກສາໂລກປະດົງ.

ຫຍ້າ ຢາ ສະໝຸນໄພ ໄກ້ໂຕ: ຜັກກະສັງ.

ວິທີໃຊ້ຕົ້ນຜັກກະສັງຍາວ 20 ເຊັນຕີແມັດ ຕົ້ມກັບນຳ້ 2 ຈອກ, ໃຫ້ເຫຼືອຈອກ 1 . ແບ່ງດື່ມເຄີ່ງຈອກເຊົ້າ-ແລງ ຫຼືກິນສົດໆເປັນຜັກກໍ່ໄດ້.

ຈາກ: Seum Inpanya

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button