ຂ່າວທົວໄປ

ຕຳແລ້ວຫນີ.. ຊ່ວຍແຊໃຫ້ມາຮັບຜິດຊອບດ່ວນ ກ່ອນເລື່ອງໃຫຍ່ບໍ່ທັນມີ

ຕຳແລ້ວຫນີ ເມົາລະຂັບ ບອກຈອດວ່າຊິຈອດລະຂີ່ຫນີ.

ຈຸຸດເກີດເຫດແມ່ນ ໃກ້ໄຟແດງທາງໄປດອນຫນູນ.

ສ່ວນຄົນຖືກຕຳແມ່ນຫົວເຂົ່າແຕກແລະເຈັບແຂນຫນ້ອຍຫນື່ງ.

ລົດປ້າຍ:ຣລ 9599.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button