ຂ່າວທົວໄປ

ຮູ້ແລ້ວບອກຕໍ່..!! ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2022 ຕ້ອງກະກຽມເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້

ຮູ້ແລ້ວບອກຕໍ່ ມາສຶກສາ ຂັ້ນຕອນລະອຽດ ການປະກອບເອກະສານ ຂໍອະນຸຍາດ ເຂົ້າອອກ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2022 ວ່າມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ຕ້ອງກະກຽມ ເອກະສານຫຍັງແດ່.

ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID- 9 ຂອງກາຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເປັນກາຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຊາບວ່າ; ສໍາລັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ປະສົງຈະເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:ອອກະ

ເອກະສານອ້າງອີງ.

..

..

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button