ຂ່າວທົວໄປ

🔥 ຮູ້ແລ້ວບອກຕໍ່ ! ມາສຶກສາ ຂັ້ນຕອນລະອຽດ ການປະກອບເອກະສານ ຂໍອະນຸຍາດ ເຂົ້າອອກ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2022

🔥 ຮູ້ແລ້ວບອກຕໍ່ ! ມາສຶກສາ ຂັ້ນຕອນລະອຽດ ການປະກອບເອກະສານ ຂໍອະນຸຍາດ ເຂົ້າອອກ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2022

ວ່າມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ຕ້ອງກະກຽມ ເອກະສານຫຍັງແດ່ !!! 👇

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button