ຂ່າວທົວໄປ

ດ່ວນໆ ຫ ດ! ຄ າ ດ ຕ ະ ກໍ າ

ເ ຫ ດ! ຄ າ ດ ຕ ະ ກໍ າ ( ຂ້ າ ) ນາຍບ້ານ ແລ້ວ ຈູ ດ ເ ຜົ າ ຄ າ ລົດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ,

ກັບມາເຮືອນ ຍິ ງ ໂຕເອງ ແລະ ຈູ ດ ໂຕເອງຄາເຮືອນເຈົ້າຂອງ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນມີປາກສຽງແລ້ວ ຜິ ດ ກັບນາຍບ້ານ.

ເ ຫ ດ ເກີດຢູ່ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ຂໍ້ມູນ: ຈາກເເຟນເພຈ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button