ຂ່າວທົວໄປ

ຂ່າວດ່ວນ ແຜ່ນດິນໄຫວ

ມື້ນີ້ເວລາ20:47ໂມງ

ເປັນເວລາທີ່ແຜ່ນດີນໄຫວຄັ້ງທີ່1ຕໍ່ມາເວລາ21:20ເປັນຄັ້ງທີ່ສອງ

ຮູ້ສືກບໍ່ດີໃຜຢູ່ເມືອງໃດໃນແຂວງຜົ່ງສາລີລະວັງກັນແດ່

ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີຄັ້ງທີ3ບໍ່.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button