ຂ່າວທົວໄປ

ແຈ້ງການ ຫ້າມຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າໄລຍະປີໃໝ່ສາກົນ ຝ່າຝືນມີໂທດ

ແຈ້ງການ ໃຫ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຫ້າມສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ, ວາງຂາຍສິນຄ້າຊະຊາຍ ແລະຂາຍສິນຄ້າເກືອດຫ້າມທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍພ້ອມທັງກະຕ່າຂອງຂວັນຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ສາກົນ ປີ 2022.

ແຈ້ງການເຖິງ : – ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 9 ຕົວເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຜູ້ອໍານວຍການ, ຜູ້ຈັດການ, ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ສູນການຄ້າ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ,ຮ້ານຄ້າຊຸບເປີມາກ-ມິນິມາກ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍທົ່ວໄປ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເລື່ອງ : ໃຫ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຫ້າມສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ, ວາງຂາບສິນຄ້າຊະຊາຍ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດຫມາຍ ພ້ອມທັງກະຕ່າຂອງຂວັນຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງປີໃຫມ່ສາກົນ ປີ 2022.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດຫມາຍ ບົນພື້ນຖານກົນໄກເສດຖະກິດ ຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການດັດສົມຂອງລັດ,

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ມີຄວາມເປັນທໍາທາງດ້ານລາຄາ, ປະລິມານ ແລະ ດຸນນະພາບ, ຕຶກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການ ເອົາລັດເອົາປຽບລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້, ຊື່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມມີ ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ..

ຫົວຫນ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ, ຊາວຄ້າຂາຍ ນໍາສິນຄ້າຂອງຕົນອອກມາຈໍາຫນ່າຍເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຂາຍໃນລາຄາທີ່ລັດກໍານົດໃຫ້ ໂດຍສະເພາະລາຍການສິນຄ້າທີ່ລັດຄວມຄຸມລາດາເປັນຕົ້ນ: ເຂົ້າສານ, ຊີ້ນຫມູ, ປາ, ສ່ວນສິນຄ້າປະເພດອື່ນໆ ແມ່ນ ຂາບໃນລາຄາປົກກະຕິຕາມທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫ້າມກັກຕຸນສິນຄ້າ ແລະ ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າທຸກຮູບ ແບບ, ໃຫ້ຄະນະຈັດສັນຕະຫຼາດຊຸກລະດົມໃຫ້ຊາວຄ້າຂາຍມາຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ເປັນປົກະຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງ ສິນຄ້າພຽງພໍ,

2. ໃຫ້ທຸລະກິດຈໍາຫນ່າຍສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການ ຕ້ອງຕິດລາດາໃສ່ສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການຂອງຕົນ, ການຕິດລາຄາໃຫ້ສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ດ໋ອງຕິດເປັນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ, ສໍາລັບສິນຄ້າປະເພດເຂົ້າສານ, ຊີ້ນຫມູ ,ປາ ນິນກະຊັງ ແມ່ນກໍານົດລາຄາດັ່ງນີ້: ່ ລາຄາເຂົ້າສານ:

– ເຂົ້າສານຫນຽວ ປະເພດ 2 ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ລາຄາ 7.400 ກີບ/ກິໂລ ີ່ ລາຄາຊີ້ນຫມູ່:

– ຊີ້ນຫມູ ປະເພດ 1 ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ລາຄາ 48,000 ກີບ/ກິໂລ.

– ຊີ້ນຫມູ ປະເພດ 2 ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ລາຄາ 45.000 ກີບ/ກິໂລ ີ່ ລາຄາປານິນກະຊັງ.

– ປານິນກະຊັງ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ລາຄາ 20.000 ກີບ/ກິໂລ.

3. ໃຫ້ທຸລະກິດຈໍາຫນ່າຍກະຕ່າຂອງຂວັນອວຍພອນປີໃຫມ່ ນໍາເອົາສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າເປັນພາສາ ລາວ ມາຫຸ້ມຫໍ່ໃສ່ໃນກະຕ່າຂອງຂວັນ ແລະ ການຈໍາຫນ່າຍຕ້ອງໄດ້ແນະນໍາລາຍການສິນຄ້າທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ຕົວຈິງເຊັ່ນ: ປະເພດ ສິນຄ້າ, ຂະຫນາດ, ຈໍານວນ ແລະ ລາຄາລວມທີ່ຂາຍ, ຊຶ່ງລາຄາຂາຍຕ້ອງໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຕົ້ນທຶນບໍ່ໃຫ້ສູງເກີນຄວາມເປັນ.

4. ຫ້າມຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ, ຊາວຄ້າຂາຍ ຈອດລົດ, ຈອດລໍ້, ຕັ້ງຮ້ານ, ກາງເວັ້ນ ເພື່ອຈັດງານຕ່າງໆ, ວາງເຄື່ອງຂອງ ຫຼື ຂາຍສິນຄ້າທຸກປະເພດຊະຊາຍ ໃສ່ທາງຫຼວງ, ຖະຫນົນ ຫຼື ທາງຄົນຍ່າງປ່າງເດັດຂາດ,

5. ຫ້າມນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍາຫນ່າຍສິນຄ້າເກືອດຫ້າມທຸກຊະນິດເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນຢາສູບໄຟຟ້າ, ຢາສູບຊິກາ, ກະໂພກ, ດອກໄມ້ ໄຟ ແລະ ອື່ນໆ ຢ່າງເດັດຂາດ, ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລາຍການສິນຄ້າເກືອດຫ້າມນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ສະບັບເລກທີ0848/ອຄ, ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021,

6. ຖ້າຫາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກວດກາພົບເຫັນການລະເມີດ ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ, ຝົດສິ້ນດ້າ, ປັບໄຫມ ຫຼື ດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ ຕາມແຕ່ກໍລະນີຫນັກ ຫຼື ເວົ້າ,

7. ມອບໃຫ້ຂະແຫນງການຄ້າພາຍໃນ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ 9 ຕົວເມືອງ ປະສານສົມທົບກັບພາກສວ່ນ ກ່ຽວຂ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງການມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ນໍາເອົາເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button