ຂ່າວທົວໄປ

ກະຊວງສຶກສາ ຈະເປີດທົດລອງເຂົ້າຮຽນ

ກະຊວງສຶກສາ ຈະເປີດທົດລອງເຂົ້າຮຽນ ໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວະດ-19 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,

ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການອຸຍນີເຊບສ້າງ 10 ມາດຕະການ ແລະ 40 ຂໍ້ແນະນໍາໃນການເປີດຮຽນຄືນໃນສະຖານການສຶກສາທີ່ປອດໄພ ໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ທັງຮັບປະກັນການພິຈາລະນາເປີດສະຖານການສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button