ຂ່າວທົວໄປ

ແຊແນ່ເດີໆ ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອດອກເດີ ອີດູຕົນສົງສານ ຍາພໍອີນເດ່

ອັດຕະມາ ຂໍຄວາມເມດຕາຈາກທ່ານ ແຊແນ່ເດີໆ ຄັນບໍຈຳເປັນເປັນແທ້ໆ ບໍຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອດອກເດີ ອີດູຕົນສົງສານ ຍາພໍອີນເດ່.

ຍາທ່ານກະໝົດປັນຍາ ຊິຊວ່ຍແລ້ວ ຢາກະ ວ່າແຕ່ມີຄົນບອກ ກະຫາມາໃສ ຫາກບໍມີ ອາການດີຂື້ນ ດງວນີ້ເງີນກະໝົດ ເພາະ ຮັກສາເພີນມາແຕ່ເຫີງນານແລ້ວ ຊວ່ຍຫຍັງກະບໍໄດ້ ເບົາຫວານເປືອ່ຍ ເອົາຢາຫຍັງມາໃສກະບໍ່ຫາຍ ເນົ່າລາມຂື້ນ ຮອດຂາແລ້ວ.

ຈັກເພີ່ນຊິຢູ່ນຳຮອດມື້ໃດ ເຂົ້ານ້ຳກໍບໍຢ່າກສັນແລ້ວ ມື້ນີ້ ໃຫ້ລົດກູ້ໄພ ມາເອົາເພີ່ນໄປໂຮງໝໍແຂວງ ດງວນີ້ ແລ້ວແຕ່ໝໍເພີນ ຊີພີຈາລະນາເດີ ຍາພໍ່ ທ່ານໃດມີຈິດສັດທາ ອີດູສົງສານ ຄູຮບາຍາທ່ານ ຜູ້ ອາພາດນັກ ກໍຂໍເຊີນ ບໍລີຈາກມາໄດ້ເດີ ຈັກວ່າເພີນຊີຕັດຂາ.

ກະຍັງບໍທັນຮູ້ ບໍລີຈາກ ຊວ່ຍ ຄ່ານ້ຳມັນລົດ ພາຍາດໂຍມ ໄປຍ້ງມເພີ່ນ ເພາະເງີນ ຄັງກະບໍມີ ໃນວັດ ຈັກກີບ ທ່ານໃດມີຈິດເມດຕາ ກໍຂໍຄວ່າມຊວ່ຍເຫລືອແນ່ເດີໂຍມ.

ອີງຕາມສັດທາ ມັນບໍມີອີຫລີ ມື້ແລງໄທບ້ານຊີມາປະຊຸມກັນ ເກັບເງີນກັນ ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຊວ່ຍແຊ່ ຂອບໃຈ ທຸກຄວາມຮວງ່ໃຍ ຂອບໃຈນຳທ່ານທີບໍລີຈາກ ຊວ່ຍຫລາຍໆເດີ.

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button