ຂ່າວທົວໄປ

ຂໍ້ມູນ ຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່

ຜູ້ທີ 1 ເພດຍິງ ອາຍຸ ອາຍຸ 55 ປີ, ບ້ານມອມ, ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

-ພະຍາດປະຈໍາຕົວ : ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ເບົາຫວານ.

-ສັກວັກຊີນຄົມ

ຜູ້ທີ2 ເພດຊາຍ ອາຍຸ 51 ປີ, ບ້ານນ້ໍາກໍ່, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

-ພະຍາດປະຈໍາຕົວ : ເປັນອໍາມະພາດໄດ້ 10 ປາຍມີ.

-ສັກວັກຊີນຄົມ.

ຜູ້ທີ 3 ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 35 ປີ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ (ຢູ່ສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ)

-ພະຍາດປະຈໍາຕົວ : ອັກເສບປອດ.

-ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ.

ຜູ້ທີ 4 ເພດຊາຍ 58 ປີ, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.

-ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ.

-ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button