ຂ່າວທົວໄປ

6 ເງື່ອນໄຂຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ

6 ເງື່ອນໄຂຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ

ຕ້ອງຜ່ານບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ສັກວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຄົບສອງເຂັມ ຫລາຍກວ່າ 14 ວັນຂຶ້ນໄປ,

ມີຜົນກວດເປັນລົບຈາກການກວດ RC PCR ບໍ່ເກີນ 72 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນເຂົ້າເຖິງລາວ. ພ້ອມນີ້, ຍັງມີເງື່ອນໄຂຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າລາວ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງດາວໂຫລດແອບ Lao Stay Safe, ມີປະກັນໄພຄວບຄຸມ

ມູນຄ່າຢ່າງຕໍ່າ 50 ພັນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ກວດ RC PCR ຢູ່ສະໜາມບິນ ແລະ ລໍຖ້າຜົນກວດບໍ່ເກີດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button