ຂ່າວທົວໄປ

ໂອກາດດີມາຮອດແລ້ວ..!!ບໍລິສັດ ມັດສຄອດ ອິນເຕີເນເຊີນນໍ(ລາວ)ໂຊນ ຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:

ບໍລິສັດ ມັດສຄອດ ອິນເຕີເນເຊີນນໍ(ລາວ)ໂຊນ ຈຳກັດ.MASCOT INTERNATIONAL (LAO) SOLE CO,LTDກຳລັງຕ້ອງການພະນັກງານຢູ່ດ່ວນດ່ວນ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດອ່ານເພີ່ມເຕີມດ້ານລຸ່ມ.

ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່: ຖະໝົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫຼັກ 22, ບ້ານໂນນທອງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕິດຕໍ່ໂທ: 020 5563 6787,5554 4027, 9702 5895

Email: lsi@mascot.dk; bsa@mascot.dk((ບໍ່ຮັບຝາກເບີເພາະບໍມີພະນັກງານໂທກັບ))

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button