ຂ່າວທົວໄປ

RIP ຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກ ໂຄວິ,ດ 7 ກໍລະນີ ວັນທີ 10 ທັນວາ ລ2021

1. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 56 ປີ, ບ້ານຢູ່ປະຈຸບັນບ້ານກິ່ວກະຈໍາ, ເມືອງ ຊຽງເງິນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ •ພະຍາດປະຈໍາໂຕ: ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ , ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19, ວັນທີ 6 ທັນວາ 2021: ກວດພົບເຊືອ, ວັນທີ 7 ທັນວາ 2021: ເສຍຊີວິດ.

2. ເພດຍິງ, ອາຍຸ 35 ປີ ອາຊີບ: ປະຊາຊົນ, ບ້ານຢູ່: ສັງຄະໂລກ ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພະຍາດປະຈໍາໂຕ: ບໍ່ເຄີຍກວດສຸຂະພາບ, ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄົບ, ວັນທີ 7 ທັນວາ 2021 ກວດພົບເຊື່ອ ແລະ ເສຍຊີວິດ

3. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 85 ປີ, ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ. : ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ເປັນອໍາມະພາດ ນອນຕິດຕຽງ 4 ປີ ເບົາຫວານ, ບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດ ໂຄວິດ 19, ວັນທີ 6 ທັນວາ 2021: ກວດພົບເຊື່ອໂຄວິດ, ວັນທີ 9 ທັນວາ 2021: ເສຍຊີວິດ.

4.ເພດຍິງ, ອາຍຸ 74 ປີ, ອາຊີບ: ແມ່ເຮືອນ, ບ້ານ ນໍາທໍ່ໃຕ້, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ພະຍາດປອດ, ບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດ-19, ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2021: ກວດພົບເຊືອໂຄວິດ-19, ວັນທີ 7 ທັນວາ 2021: ເສຍຊີວິດ.

5.ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 22 ປີ, ນັກໂທດຢູ່ຄຸມຂັງເມືອງ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ແຂງແຮງດີ + ມີປະຫວັດເສບຢາເສບຕິດ, ບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດ ໂຄວິດ 19, ວັນທີ 8 ທັນວາ 2021: ກວດພົບເຊື່ອ, ວັນທີ 9 ທັນວາ 2021: ເສຍຊີວິດ.

6.ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 65 ປີ, ບ້ານຮອ່ງສຸພາບ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ, ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ສັກຢາກັນພະຍາດ ໂຄວິດ -19 ຄົu ວັນທີ 2 ທັນວາ 2021: ຜົນກວດພົບເຊື່ອ, ວັນທີ 9 ທັນວາ 2021: ເສຍຊີວິດ.

7.ເພດຍິງ, ອາຍຸ 87 ປີ, ຝ່ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ, ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ , ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດ ໂຄວິດ -19, ວັນທີ 08 ທັນວາ 2021: ກວດພົບເຊືອງ, ວັນທີ 09 ທັນວາ 2021: ເສຍຊີວິດ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button