ຂ່າວທົວໄປ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ແດ່ ໄຜຮູ້ຈັກລາວ ມາເບີ່ງລາວແດ່ເດິ .

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ແດ່ ໄຜຮູ້ຈັກລາວ ມາເບີ່ງລາວແດ່ເດິ .

ລົດຄຳເພີ່ນຢູ່ ແຖວບ້ານໄຮ່ ເພີ່ນວ່າບ້ານຢູ່ພະໂຄ ຖ້າແມ່ນພີ່ນ້ອງໄຜລະມາຫາລາວແດ່.

(ເພີ່ນຊື່ ແມ່ຕຸ້ຍ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button