ຂ່າວທົວໄປ

ຂ່າວດ່ວນ ຜົວເກົ່າຂັບລົດບັນທຸກໄປ ຕຳເອົາລົດຈັກຂອງຜົວໃໝ່

ທັງຜົວໃຫມ່ແລະຜົວເກົ່າກໍ່ບໍ່ພໍໃຈ ເມຍເກົ່າໄດ້ໄປເບິ່ງຜົວ ໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ຜົວເກົ່າຍັງມີຄວາມຄຽດແຄ້ນທັງເມຍເກົ່າແລະຜົວໃໝ່ຂອງເມຍເກົ່າ ຜົວໃໝ່ຂອງເມຍເກົ່າແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ຂ່າວດ່ວນ 27​ 11 2021ຜົວເກົ່າຂັບລົດບັນທຸກໄປ ຕຳເອົາລົດຈັກຂອງຜົວໃໝ່ ຂອງເມຍເກົ່າ.

ສ່ວນຜົວເກົ່າບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເທົ່າຜົວໃໝ່ຂອງເມຍເກົ່າຕຳຫຼວດໄດ້ດຳເນີນການສອບສວນ.

ທັງຜົວ ໃໝ່ ແລະຜົວເກົ່າຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເປັນອະດີດເມຍຂອງຜູ້ກະທຳຜິດ ຜົວເກົ່າຍັງອິດສາກັບເມຍເກົ່າທີ່ໄປມີຜົວໃໝ່ ການເອົາຜົວໃໝ່ແກ້ແຄ້ນຜົວ ເກົ່າ ຂອງເມຍເກົ່າ, ເຮັດໃຫ້ມີການຂັບລົດໄລ່ຕຳຜົວ ໃໝ່ ຂອງເມຍເກົ່າດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ# ສິ້ນສຸດຂ່າວ?

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button