ຂ່າວທົວໄປ

ສູ້ໆເດີແພດຫມໍລາວ

ສູ້ໆເດີແພດຫມໍລາວ.

ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງກໍ່ຄືທີມງານສັກຢາວັກຊິນໂຄວິດ-19.

ເຂດປົກຄຸມໂຮງໝໍນ້ອຍດາກມວນ ( ບ້ານດາກໂດມ-ດາກດຽງ )

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ສູ້,ສູ້!.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button