ຂ່າວທົວໄປ

ຟ້າເອີຍ…! ເມືອງ ຊໍາໃຕ້ ລຽນຄີວໃສ່ນໍ້າມັນຮອດໄດ້ເອົາຄຸໄປໃສ່ເນາະ.

ໂຄວິດມັນໂຫດຮ້າຍ….ຫລາຍສິ່ງພັນອັນ.

ແທ້ນໍຕິດພັນຄຸງຄາໄປ….ທົ່ວທຸກແນວຮອບດ້ານ.

ປະຫານຄົນບໍ່ເລືອກໜ້າ….ປະຊາຄົມໂລກປັ່ນປ່ວນ.

ຄົນທັງມວນເດືອດຮ້ອນ….ນອນຢ້ານສຸດສັ່ນ.

ສາຍມາແຕ່ສວາຍເມື່ອຍຖ້າ….ຈົນວ່າຄໍ່າເຍືອງໄຟ.

ບອກເມຍແຕ້ງ….ກຽມແລງມາສົ່ງ.

ຄີວຍັງໄກຕ້ອງລໍ….ຕໍ່ໄປຢ້ານບໍ່ໄດ້ໂທໄປ.

ຂາໂຂງຊາມາດຍ້ອນ….ກໍຍັງຈ້ອນຈ່ອງລໍ.

ຂາໂຂງຊາມາດຍ້ອນ….ກໍຍັງຈ້ອນຈ່ອງລໍ ອີກນໍ?.

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button