ຂ່າວທົວໄປ

ດີປານປິດຖີ້ມ..!! ສູດຢາດີເຈັບຄໍ, ວິນຫົວ ແລະ ເຈັບຫົວ ປອດໄພ100% (ມີຄລິບ)

ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ເລັກໆນອ້ຍໆ ລອງໄດ້ບໍ່ເສຍຫາຍປອດໄພ100%(ບໍ່ຜາ່ນ ອຢຮັບປະກິນແລ້ວບໍ່ຕາຍ)ບໍ່ແພ້ສຸຂະພາບໃດໆ.

ສ່ວນປະກອບມີ:ຂີງ,ຫົວກະທຽມ,ໝາກໜາວວິທີໃຊ້: ຝັງໃຫ້ຈົບຕາມຄຮີບວີດີໂອຂາ້ງເທີ້ງເດີ.

#ແຊຮຕໍ່ບອກບຸນ

ຂອບໃຈທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button